0918481068

TEAMBUILDING MB AMC 07/ 11/ 2020

Image

TEAMBUILDING MB AMC 07/ 11/ 2020

Ngày 07/11/2020 vừa qua MVmediatours được đồng hành cùng 250 cán bộ, nhân viên của MB AMC tổ chức chương trình Teambuilding tại Paragon Hill Resort 
Với ​​các mục tiêu đạt được trong năm 2020, ban đạo công ty đã thay thế lời tri ân, cảm ơn bằng chương trình Teambuilding 4.0 đúng với tiêu chí của MB AMC trong năm 2021 tiến tới công nghệ 4.0
Chương trình chào lại tiếng cười, niêm vui, tinh thần đoàn kết các thành viên MB AMC với nhau

Videos


Hình ảnh