0918481068

BIGA - HẠ LONG 2018

Image

BIGA - HẠ LONG 2018

Sau những ngày làm việc căng thẳng, # giađìnhBIGA đã cùng nhau lên chuyến xe nghỉ mát tại Hạ Long. Với message “Đoàn kết là sức mạnh”, chương trình Teambuilding và Gala Dinner đã mang đến những “Sắc màu” rất “BIGA”

Videos


Hình ảnh