0918481068

HỘI NGHỊ ĐỐI TÁC GIZA 2017

Image

HỘI NGHỊ ĐỐI TÁC GIZA 2017

Chương trình HỘI NGHỊ ĐỐI TÁC 2017 do GIZA E&C tổ chức đã diễn ra sôi động nổi bật tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội. GIZA E&C tự hào là Tổng thầu xây dựng TIÊN tổ chức Hội nghị đối tác với mục tiêu trao đổi thông tin, chia sẻ và thiện chí tăng cường tác động và hướng tới mối quan hệ cùng chiến thắng - CHIẾN THẮNG Đây là chương trình
thứ 2 được diễn ra, với sự tham gia của hơn 200 đại diện đến từ 150 đối tác là Nhà cung cấp ứng dụng, Thầu phụ, Tổ đội thi công và đại diện các tổ chức tín dụng đang hợp tác với GIZA E&C là IBM, MB, SHB, GPBank.
Toàn bộ hội nghị đã được chứng nhận ký kết đồng thuận của GIZA E&C với Viện tiêu chuẩn Anh - BSI, là một động lực quan trọng trong công việc chuẩn hóa, nâng cao chất lượng các dự án, hướng tới mục tiêu trở lại thành nhà thầu xây dựng công ty hàng đầu tại Việt Nam.
website: www.giza.com.vn

Videos


Hình ảnh