0918481068

HỌP LỚP KHOA KTKT HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 07 / 11/ 2020


Mô tả

Vào ngày 07/11/2020 MVmediatours vinh dự được tổ chức chương trình kỷ niệm 20 năm ra trường của các anh chị cựu sinh viên khoa Kiểm toán- Kế toán -Học Viện Ngân Hàng tại Thảo Viên Resort 
Chương trình diễn ra rất thành công và mang lại nhiều hồi ức, kỷ niệm thời sinh viên và đặc biệt hơn nữa là sau 20 năm. Các anh chị cựu sinh viên Khoa Kiểm toán- Kế toán lại được gặp cô giáo chủ nhiệm, cùng ôn lại tình cô trò và tri ân cô giáo của mình

Lịch trình